Bookmark and Share

Františkánky přijdou do Strážova

Vydáno dne 17. 10. 2018 (329 x přečteno)

Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie přijdou do Strážova, postulantky Vendy a Daniela zde budou trávit noviciát.


Naše řeholní společenství patří do velké františkánské rodiny a je zvlášť zasvěceno tajemství Neposkrněného početí Panny Marie. Jako apoštolátní společenství se věnujeme vzdělávací a charitní činnosti, vypomáháme ve farnostech a bezmála 100 let působíme na misiích v pobaltském Estonsku. Máme zkušenost s klášterní kavárnou a penzionem, ale snažíme se odpovědět i na touhu sester po více kontemplativním životě ve františkánském duchu.

Noviciát je dvouročním obdobím intenzivní zkušenosti života naší formy zasvěcení, jehož jedinou motivací má být osobní setkání s Kristem, který si nás zamiloval jako první. Úkolem a cílem noviciátu je vést podle příkladu Marie Immaculaty ke svobodnému a zralému opouštění vlastních jistot a k schopnosti dát se k dispozici ve službě díla spásy,

Ve Strážově se tedy společně s těmi nejmladšími chceme učit jako Maria přijímat Slovo do každodenního života. Setkat se s Ním skrze žité evangelium a odpovídat svým FIAT. Toto ANO neznamená jen prožívat krásné chvíle v modlitbě a při studiu, ale i školu života v komunitě, která vyžaduje ochotu odpouštět a ztrácet pro společné hledání Božího království. Komunitu povede naše formátorka sestra Magdaléna a tvořit ji budou od prosince dvě postulantky Vendy a Daniela. Doufáme, že se příští rok přidají další.

Protože se jedná o formační komunitu, nebudou se sestry věnovat pastorační činnosti. Chceme ale ve Strážově stát "na stráži" svojí modlitbou za toto krásné místo, farnost i celou diecézi.

Sestra Vojtěcha Zikešová
(více informací o společenství: www.sestrynp.cz )