Farnost Strážov

OSTATKY PAPEŽE JANA PAVLA II. VE STRÁŽOVĚ

Strážov je od září jedním z mála míst v Čechách, které se může pochlubit tím, že jsou zde uloženy ostatky papeže Jana Pavla II. V rámci bohoslužby o podzimní strážovské pouti je do kostela sv. Jiří slavnostně uložil generální vikář plzeňského biskupství Josef Žák. Mimořádná událost byla spojena s návštěvou z polských obcí Czarna a Dąbrówki, jejichž zástupci relikviář do Strážova přivezli. Ostatky (kapka krve) byly uloženy ve speciálním ozdobném relikviáři, který bude natrvalo umístěn na jednom z bočních oltářů strážovského kostela. Naše farnost bude tedy navždy pod ochranou jednoho z nejoblíbenějších papežů 20. století.

ZPÍVÁNÍ U STROMKU 2013

Tradiční zpívání u vánočního stromečku v pondělí 23. prosince 2013 od 17.00 hod.

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 2013

V neděli 15.12.2013 od 14.00 hod. se ve strážovském kostele sv. Jiří uskutečnilo "VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ" žáků Základní školy ve Strážově.

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE 2013

V neděli 8. prosince 2013 od 14.00 hod. se ve strážovském kostele sv. Jiří uskutečnil vánoční koncert. 

SVATOHUBERTSKÁ MŠE 2013

Mše svatá  ke cti sv. Huberta, patrona myslivců, se uskutečnila v neděli 3. listopadu 2013 od 12.00 hod. v kostele sv. Jiří ve Strážově.

Kostel svatého Jiří

Raně gotický, farní kostel svatého Jiří, který je poprvé zmiňován v polovině 14. století, stojí v nejstarší části města zvané Hradčany. Kostelní věž byla přistavěna počátkem 19. století. Uvnitř kostela se nacházejí tři oltáře – hlavní zasvěcený sv. Jiří a dva vedlejší zasvěcené sv. Janu Nepomuckému a čtrnácti Pomocníkům.

Kontakt

 Římskokatolická farnost Nýrsko

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 8  Stránka: 

0